“ศักดิ์สยาม” ตรวจการบ้านกรมเจ้าท่า สั่งลุย 3 บิ๊กโปรเจ็กต์ดึงดูดท่องเที่ยว

ข่าวล่าสุด

“ศักดิ์สยาม” ตรวจการบ้านกรมเจ้าท่า พร้อมสั่งงาน 3 บิ๊กโปรเจ็กต์ “เสริมทรายชาดหาด” ประเดิม “จอมเทียน-บางเสร่” ศึกษา “ท่าเรือสำราญ” ใช้เวลา 2 ปี เผยต่างชาติสนใจเพียบ พร้อมสั่งทำสื่อเสนอ ครม. สร้างตระหนักรู้ภัยรุกล้ำลำน้ำ เตรียมของบฯปี 66 วงเงิน 100 ล้านนำร่อง

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลและสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า (จท.) และมอบให้ จท.เร่งพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Marina) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างประเทศของไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี

นายศักดิ์สยามกล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า กรมเจ้าท่า (จท.) ได้จัดทำแผนการพัฒนาชายฝั่งทะเล ด้านการเสริมทรายชายหาด (Beach Nourishment) เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ฟื้นฟูพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง จท.ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการเสริมทรายฟื้นฟูชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี ระยะทาง 2.8 กม. ตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือ บริเวณหน้าโรงแรมดุสิตธานี ถึงชายหาดพัทยาใต้ บริเวณวอล์กกิ้ง สตรีต แล้วเสร็จในปี 2562 จึงเป็นต้นแบบขยายโครงการต่อเนื่องไปในอนาคต

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 ระยะทาง 3.6 กม. วงเงินประมาณ 450 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2565 รวมทั้งมีแผนงานเสริมทรายชายหาดท่องเที่ยวในอีก 10 ปีข้างหน้า เช่น ชายหาดบางแสน ชายหาดสมิหลา ชายหาดชะอำ ชายหาดเขาหลัก ชายหาดบางเสร่ ชายหาดอ่าวดงตาล ชายหาดแสงจันทร์ ชายหาดปราณบุรี และชายหาดทรายรี เป็นต้น โดยใช้งบประมาณ 5,400 ล้านบาท ระยะทางรวมประมาณ 42 กม. โดยขณะนี้จะเร่งให้ทำในชายหาดบางเสร่ ระยะทาง 1.5 กม. ต่อ ซึ่งกำลังจ้างศึกษา 18 ล้านบาท ระยะเวลาศึกษา 9 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

ซึ่งการเสริมทรายชายหาดนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูชายหาดอย่างยั่งยืนแล้ว ยังช่วยส่งเสริม สนับสนุนภาคการท่องเที่ยว และสร้างรายได้เป็นจำนวนมากให้กับประเทศอีกด้วย และให้ประสานกับกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในการทำถนนเชื่อมชายหาด เพื่อลดปัญหาจราจรด้วย ซึ่งคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จในปี 2564 นี้ ก่อนจะเสนอของบประมาณในปี 2566 ต่อไป