ลพบุรีเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด สงกรานต์ 5 วัน เกิดอุบัติเหตุ 32 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย

ข่าวล่าสุด

ลพบุรี – ลพบุรีเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เมาไม่ขับ และการสวมหมวกกันน็อก ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเรียกตรวจผู้ขับขี่ เพื่อให้คำแนะนำ ตักเตือน ผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่พร้อมให้หยุดพักก่อน รวม 5 วัน เกิดอุบัติเหตุ 32 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย

วันนี้ (16 เม.ย.) ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายบรรลือ ชูชาติ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุ และการปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติในจังหวัดลพบุรีในช่วงที่ผ่านมา ทั้งที่มีผู้เสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก

ปลัดจังหวัดลพบุรี ได้เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เรื่องของการดื่มสุรา เมาไม่ขับ และการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด่านชุมชน ด่านครอบครัว ให้ว่ากล่าวตักเตือน หลังจากที่สังสรรค์กันแล้วไม่ควรขับขี่ และในช่วงการเดินทางกลับขอให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจได้เรียกตรวจ เพื่อให้คำแนะนำ ตักเตือน ถ้ามีสภาพร่างกายไม่พร้อมหรือไม่ไหวให้พักผ่อนก่อน

สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ประจำวันที่ 15 เมษายน 2565 เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน เป็นชาย ไม่มีผู้เสียชีวิต ข้อมูลสะสมรวม 5 วัน เกิดอุบัติเหตุ 32 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาย 2 ราย มีผู้บาดเจ็บ 33 คน เป็นชาย 26 คน หญิง 7 คน อำเภอที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมี 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอหนองม่วง

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/