การเคหะเปิด “สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย” รายได้ไม่เกิน 4.1 หมื่น/ครอบครัว

ข่าวล่าสุด

การเคหะเปิด “สินเชื่อผู้มีรายได้น้อย” รายได้ไม่เกิน 4.1 หมื่น/ครอบครัว ดอกเบี้ย 1.5% นาน 4-5 ปี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า การเคหะฯ จัดให้มี “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” รองรับผู้ต้องการซื้อบ้านในเครือการเคหะฯ แต่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สามารถขอสินเชื่อโดยมีคณะกรรมการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย (คบส.) เป็นผู้พิจารณาให้สินเชื่อกับลูกค้า

สำหรับปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) อนุมัติสินเชื่อแล้ว 635 ราย วงเงินรวม 416.27 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 6.55 แสนบาท และ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) อนุมัติสินเชื่อแล้ว 328 ราย วงเงิน 205.79 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 6.27 แสนบาท

ขณะที่เดือนมกราคม 2565 อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ 150 ราย วงเงิน 95.95 ล้านบาท เฉลี่ยยื่นคำขอสินเชื่อเช่าซื้อรายละ 6.39 แสนบาท

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/property